Áo cưới Ely

Các gói nội thành Hà Nội

view: 6086
 Trọn gói chụp không dùng áo cưới: 3.500.000

Tặng Voucher mua nhẫn cưới trị giá 3.000.000đ tại vàng Cửu Long

Tặng Voucher mua nhẫn cưới giảm 5% tại Bảo Tín Minh Châu                                                                                 

Tặng Voucher giảm 10% trang trí tiệc cưới

Album 25.25

02 ảnh phóng

01 ành bàn

02 đĩa nhạc

và đã có toàn bộ chi phí đi lại vé vào cổng đầy đủ

Trọn gói tiết kiệm giảm giá chỉ còn 4.500.000
Tặng Voucher mua nhẫn cưới trị giá 3.000.000đ tại vàng Cửu Long

Tặng Voucher mua nhẫn cưới giảm 5% tại Bảo Tín Minh Châu                                                                                 

Tặng Voucher giảm 10% trang trí tiệc cưới

Tặng 02 lần trang điểm tại Ely

Giảm 35% chi phí may Veston                                                                                                                

Miễn Phí 5 điểm chụp ngoại cảnh tại Hà Nội 

01Album khổ 25x25 hoặc 20x30 hoàn thiện chất liệu nhập khẩu 
02Ảnh phóng 50x75 cm ép gỗ Lamina hoặc Lụa Khung
01Ảnh để bàn 20x30 cm ép gỗ Lamina cao cấp
02DVD ảnh lồng nhạc công nghệ 3D
01Váy cưới mới cho ngày cưới
01Áo dài ăn hỏi thiết kế
07Áo dài đỡ tráp
07Cavat bê lễ
 Trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
 Thay nhiều trang phục chụp ảnh: 3 váy cưới, 1 áo dài, 2 vest và 3 kiểu tóc…

Địa điểm chụp:

Phim trường: Box Art, Lavender, Love Garden, Cherry Land, August, bãi đá sông hồng, bến thuyền, bách thảo…

Cung đường:

1Bờ Hồ - Tràng Tiền - Vườn Hoa Con Cóc - Khách Sạn Metropol - Nhà Hát Lớn
2Kim Mã – Vườn hoa Bách Nhật – Hồ Tây – Chùa Kim Liên – Khách sạn Intercon
3Bãi đá – Hồ Tây – Chùa Kim Liên – Khách sạn Intercon

 ( Chi phí trên đã bao gồm chi phí đi lại và vé vào cửa phim trường )

 

Trọn gói khuyến mại  giảm còn 5.500.000
Tặng Voucher mua nhẫn cưới trị giá 3.000.000đ tại vàng Cửu Long                                                                        

Tặng Voucher mua nhẫn cưới giảm 5% tại Bảo Tín Minh Châu                                                                                  

Tặng Voucher giảm 10% trang trí tiệc cưới  

Tặng 02 lần trang điểm tại Ely

Giảm 35% chi phí may Veston                                                                                                               

Miễn Phí 5 điểm chụp ngoại cảnh tại Hà Nội

01Album 30x30 hoặc 25x35 bìa mica
0303 Ảnh phóng 50x75 cm hoặc 02 ảnh 60x90 cm ép gỗ Lamina 
01Ảnh để bàn 20x30 cm ép gỗ Lamina cao cấp
02DVD ảnh lồng nhạc công nghệ 3D
01Váy cưới cao cấp thiết kế độc quyền
01Áo dài ăn cao cấp thiết kế riêng 
07Áo dài đỡ tráp
07Cavat bê lễ
 Trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
 Thay nhiều trang phục chụp ảnh: 3 váy cưới, 1 áo dài, 2 vest và 3 kiểu tóc…

Địa điểm chụp:

Phim trường: Box Art, Lavender, Love Garden, Cherry Land, August, bãi đá sông hồng, bến thuyền, bách thảo…

Cung đường:

1Bờ Hồ - Tràng Tiền - Vườn Hoa Con Cóc - Khách Sạn Metropol - Nhà Hát Lớn
2Kim Mã – Vườn hoa Bách Nhật – Hồ Tây – Chùa Kim Liên – Khách sạn Intercon
3Bãi đá – Hồ Tây – Chùa Kim Liên – Khách sạn Intercon

 ( Chi phí trên đã bao gồm chi phí đi lại và vé vào cửa phim trường )

 

Trọn gói chụp Hithot Santoniri+Công viên Yên Sở giá 4.800.000
Tặng Voucher mua nhẫn cưới trị giá 3.000.000đ tại vàng Cửu Long                                                                        

Tặng Voucher mua nhẫn cưới giảm 5% tại Bảo Tín Minh Châu                                                                                  

Tặng Voucher giảm 10% trang trí tiệc cưới  

Tặng 02 lần trang điểm tại Ely

Giảm 35% chi phí may Veston                                                                                                              

Miễn Phí 5 điểm chụp ngoại cảnh tại Hà Nội

01Album 25.25bìa mica đài loan,chất liệu ablum hoàn toàn nhập khẩu
011 ảnh phóng 50.75laminet
011 ảnh 50.75 ép lamina cao cấp
01Ảnh để bàn 20x30 cm ép gỗ Lamina cao cấp
02DVD ảnh lồng nhạc công nghệ 3D
01Váy cưới cao cấp thiết kế độc quyền
01Áo dài ăn hỏi thiết kế độc quyền
07Áo dài đỡ tráp
07Cavat đội bê lễ
 Trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
 Thay nhiều trang phục chụp ảnh:3 váy cưới, 1 áo dài, 2 vest và 4 kiểu tóc…

Địa điểm chụp:

 ( Chi phí trên đã bao gồm chi phí đi lại và vé vào cửa phim trường )

 

Khuyến mại Smiley Ville - Miền Đông Nước Anh: Trọn gói 5.700.000VNĐ
Tặng Voucher mua nhẫn cưới trị giá 3.000.000đ tại vàng Cửu Long                                                                        

Tặng Voucher mua nhẫn cưới giảm 5% tại Bảo Tín Minh Châu                                                                                  

Tặng Voucher giảm 10% trang trí tiệc cưới  

Tặng 02 lần trang điểm tại Ely

Giảm 35% chi phí may Veston                                                                                                        

Miễn Phí 5 điểm chụp ngoại cảnh tại Hà Nội

01Album 20x30 cm  bìa chất liệu nhập khẩu cao cấp
02Ảnh phóng 50x75 cm ép gỗ Lamina hoặc Lụa Khung
01Ảnh để bàn 20x30 cm ép gỗ Lamina cao cấp
02DVD ảnh lồng nhạc công nghệ 3D
01Váy cưới thiết kế đẹp độc
01Áo dài ăn hỏi mới
07Áo dài đỡ tráp
07Cavat mượn bê lễ
 Trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
 Thay nhiều trang phục chụp ảnh:4 đên 5 trang phục thay nhiều kiểu tóc 

Địa điểm chụp:

Phim trường: Smiley Ville

Cung đường:

1Bờ Hồ - Tràng Tiền - Vườn Hoa Con Cóc - Khách Sạn Metropol - Nhà Hát Lớn

( Chi phí trên đã bao gồm chi phí đi lại và vé vào cửa phim trường )

 

Khuyến mại Smiley Ville - Miền Đông Nước Anh: Trọn gói 6.500.000VNĐ
Tặng Voucher mua nhẫn cưới trị giá 3.000.000đ tại vàng Cửu Long                                                                        

Tặng Voucher mua nhẫn cưới giảm 5% tại Bảo Tín Minh Châu                                                                                

Tặng Voucher giảm 10% trang trí tiệc cưới  

Tặng 02 lần trang điểm tại Ely

Giảm 35% chi phí may Veston                                                                                                              

Miễn Phí 5 điểm chụp ngoại cảnh tại Hà Nội 

01Album 30x30 bìa mi ca cao cấp nhập khẩu
02Ảnh phóng 60x90 cm ép gỗ Lamina hoặc Lụa Khung
01Ảnh để bàn 20x30 cm ép gỗ Lamina cao cấp
02DVD ảnh lồng nhạc công nghệ 3D
01Váy cưới mới đẹp
01Áo dài ăn hỏi thiết kế 
07Áo dài đỡ tráp
07Cavat bê lễ
 Trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
 Thay nhiều trang phục chụp ảnh: thay 4 đên 5 trang phục và kiêu tóc kèm 

Địa điểm chụp:

Phim trường: Smiley Ville

Cung đường:

1Bờ Hồ - Tràng Tiền - Vườn Hoa Con Cóc - Khách Sạn Metropol - Nhà Hát Lớn

 ( Chi phí trên đã bao gồm chi phí đi lại và vé vào cửa phim trường )

 

Khuyến mại Smiley Ville - Miền Đông Nước Anh: Trọn gói 7.290.000
Tặng Voucher mua nhẫn cưới trị giá 3.000.000đ tại vàng Cửu Long                                                                        

Tặng Voucher mua nhẫn cưới giảm 5% tại Bảo Tín Minh Châu                                                                                  

Tặng Voucher giảm 10% trang trí tiệc cưới

Tặng 02 lần trang điểm tại Ely

Giảm 35% chi phí may Veston                                                                                                                 

Miễn Phí 5 điểm chụp ngoại cảnh tại Hà Nội

01Album 25.38 cm bìa Mika cao cấp
02ảnh phóng  60x90 lamina hoặc lụa khung
02DVD ảnh lồng nhạc công nghệ 3D
01Váy cưới đẹp mới
01Áo dài ăn hỏi đẹp mới
07Áo dài đỡ tráp
07Cavat bê lễ
 Trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
 Thay nhiều trang phục chụp 4 đến 5 trang phục và nhiều kiểu tóc

Địa điểm chụp:

Phim trường: Smiley Ville

Cung đường:

1Bờ Hồ - Tràng Tiền - Vườn Hoa Con Cóc - Khách Sạn Metropol - Nhà Hát Lớn

 ( Chi phí trên đã bao gồm chi phí đi lại và vé vào cửa phim trường )

 

Khuyến mại Smiley Ville - Miền Đông Nước Anh: Trọn gói 7.990.000VNĐ
Tặng Voucher mua nhẫn cưới trị giá 3.000.000đ tại vàng Cửu Long                                                                        

Tặng Voucher mua nhẫn cưới giảm 5% tại Bảo Tín Minh Châu                                                                                  

Tặng Voucher giảm 10% trang trí tiệc cưới

Tặng 02 lần trang điểm tại Ely

Giảm 35% chi phí may Veston                                                                                                                  

Miễn Phí 5 điểm chụp ngoại cảnh tại Hà Nội

01Album 30x30 ( 30 trang) chất liệu cao cấp nhập khẩu
02 02 ảnh 60 x 90 lamina cao cấp
01Ảnh để bàn 20x30 cm ép gỗ Lamina cao cấp
02DVD ảnh lồng nhạc công nghệ 3D
01Váy cưới đẹp độc
01Áo dài ăn hỏi đẹp
07Áo dài đỡ tráp
07Cavat bê lễ
 Trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
 Thay nhiều trang phục chụp ảnh: thay 4 đến 5 trang phục và nhiều kiêu tóc…

Địa điểm chụp:Phim trường: Smiley VilleCung đường:

1Bờ Hồ - Tràng Tiền - Vườn Hoa Con Cóc - Khách Sạn Metropol - Nhà Hát Lớn

 ( Chi phí trên đã bao gồm chi phí đi lại và vé vào cửa phim trường )

Tin tức khác