Áo cưới Ely

Các gói chụp ngoại thành Hà Nội

view: 1902

Khuyến mại tại Tràng An: Trọn gói 11.500.000VNĐ

Tặng : vé vào công 2.000.000 và toàn bộ chi phí đi lại

Tặng bìa album MIKA trị giá 500.000VNĐ
Tặng 01 lần trang điểm tại Ely ngày cưới 
Tặng Voucher mua nhẫn cưới 3.000.000 đồng tại vàng Cửu Long hoặc giảm 5% tại Bảo Tín Minh Châu
Tặng toàn bộ chi phí đi lại và vé vào cửa
Giảm 35% phí may Veston

01Album 25x35 hoặc 30x30
02Ảnh phóng 60x90 cm ép gỗ Lamina hoặc Lụa Khung
01Ảnh để bàn 20x30 cm ép gỗ Lamina cao cấp
02DVD ảnh lồng nhạc công nghệ 3D
01Váy cưới mượn 07 ngày
01Áo dài ăn hỏi mượn 07 ngày
07Áo dài đỡ trap mượn 07 ngày
07Cavat mượn 07 ngày
 Trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
 Thay nhiều trang phục chụp ảnh

Thời gian chụp: 01 ngày

Khuyến mại tại Đồ Sơn: Trọn gói  9.500.000VNĐ

Tặng : 

Tặng bìa album MIKA trị giá 500.000VNĐ..
Tặng 01 lần trang điểm tại Ely ngày cưới.
Tặng Voucher mua nhẫn cưới 3.000.000d tại vàng Cửu Long hoặc giảm 5% tại Bảo Tín Minh Châu
Tặng toàn bộ CHI PHÍ đi lại và vé vào cửa trong buổi chụp
Giảm 35% chi phí may Veston

01Album 25x35 hoặc 30x30
02Ảnh phóng 60x90 cm ép gỗ Lamina hoặc Lụa Khung
01Ảnh để bàn 20x30 cm ép gỗ Lamina cao cấp
02DVD ảnh lồng nhạc công nghệ 3D
01Váy cưới mượn 07 ngày
01Áo dài ăn hỏi mượn 07 ngày
07Áo dài đỡ trap mượn 07 ngày
07Cavat mượn 07 ngày
 Trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
 Thay nhiều trang phục chụp ảnh

Thời gian chụp: 01 ngày

Khuyến mãi Đại Lải - Đảo Ngọc: Trọn gói 7.800.000VNĐ

Tặng : 

Tặng bìa album MIKA trị giá 500.000VNĐ..
Tặng 01 lần trang điểm tại Ely.
Tặng Voucher mua nhẫn cưới trị giá 3.000.000đ tại vàng Cửu Long hoặc giảm 5% tại Bảo Tín Minh Châu
Tặng toàn bộ CHI PHÍ đi lại và vé vào cửa trong buổi chụp

01Album 25x35 hoặc 30x30
02Ảnh phóng 60x90 cm ép gỗ Lamina hoặc Lụa Khung
01Ảnh để bàn 20x30 cm ép gỗ Lamina cao cấp
02DVD ảnh lồng nhạc công nghệ 3D
01Váy cưới mượn 07 ngày
01Áo dài ăn hỏi mượn 07 ngày
07Áo dài đỡ trap mượn 07 ngày
07Cavat mượn 07 ngày
 Trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
 Thay nhiều trang phục chụp ảnh.

 Thời gian chụp: 01 ngày

Khuyến mãi Đại Lải - Flamingo: Trọn gói 11.500.000

Tặng : vé vào cổng 2.500.000 và chi phí đi lại

Tặng bìa album MIKA trị giá 500.000VNĐ..
Tặng 01 lần trang điểm tại Ely.
Tặng Voucher mua nhẫn 3.000.000 tại Vàng Cửu Long hoặc giảm 5% tại Bảo Tín Minh Châu
Tặng toàn bộ CHI PHÍ đi lại và vé vào cửa trong buổi chụp
Tặng album nhỏ hoặc ảnh phóng hoặc về nhà trang điểm

01Album 25x35 hoặc 30x30
02Ảnh phóng 60x90 cm ép gỗ Lamina hoặc Lụa Khung
01Ảnh để bàn 20x30 cm ép gỗ Lamina cao cấp
02DVD ảnh lồng nhạc công nghệ 3D
01Váy cưới mượn 07 ngày
01Áo dài ăn hỏi mượn 07 ngày
07Áo dài đỡ trap mượn 07 ngày
07Cavat mượn 07 ngày
 Trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
 Thay nhiều trang phục chụp ảnh

Thời gian chụp: 01 ngày

Khuyến mại Ba Vì: Trọn gói 9.500.000VNĐ

Tặng : vé vào cổng và toàn bộ chi phí đi lại

Tặng bìa album MIKA trị giá 500.000VNĐ..
Tặng 01 lần trang điểm tại Ely.
Tặng Voucher mua nhẫn 3.000.000đ tại vàng Cửu Long hoặc giảm 5% tại Bảo Tín Minh Châu
Tặng toàn bộ CHI PHÍ đi lại và vé vào cửa trong buổi chụp
Giảm 35% phí may Veston

01Album 25x35 hoặc 30x30
02Ảnh phóng 60x90 cm ép gỗ Lamina hoặc Lụa Khung
01Ảnh để bàn 20x30 cm ép gỗ Lamina cao cấp
02DVD ảnh lồng nhạc công nghệ 3D
01Váy cưới mượn 07 ngày
01Áo dài ăn hỏi mượn 07 ngày
07Áo dài đỡ trap mượn 07 ngày
07Cavat mượn 07 ngày
 Trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
 Thay nhiều trang phục chụp ảnh

Thời gian chụp: 01 ngày.

 Khuyến mại Tam Đảo: Trọn gói 8.800.000VNĐ

Tặng: toàn bộ chi phí đi lại

Tặng 02 lần trang điểm ngày cưới, ăn hỏi tại Ely.

Tặng Voucher mua nhẫn 3.000.000đ tại vàng Cửu Long hoặc giảm 5% tại Bảo Tín Minh Châu

Tặng toàn bộ CHI PHÍ đi lại và vé vào của phim trường trong buổi chụp
Tặng bìa album MIKA trị giá 500.000VNĐ.

01Album 25x35 hoặc 30 x 30 .bìa mica cao cấp
02Ảnh phóng 60x90 cm ép gỗ Lamina hoặc Lụa Khung
01Ảnh để bàn 20x30 cm ép gỗ Lamina cao cấp
02DVD ảnh lồng nhạc công nghệ 3D
01Váy cưới mượn 07 ngày
01Áo dài ăn hỏi mượn 07 ngày
07Áo dài đỡ trap mượn 07 ngày
07Cavat mượn 07 ngày
 Trả toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
 Thay nhiều trang phục chụp ảnh

Địa điểm chụp: Vườn su su,  rừng trúc,  nhà thờ đá, thác bạc..

 

Tin tức khác